رویداد ها

شهرداری ساری با احداث فاز دوم بوستان ملل پنج هزار نفر اشتغال ایجاد می نماید
اخبار شهرداري ساري
اجرای پروژه های عمرانی با همراهی شهروندان
تعامل با نیروی انتظامی در راستای بهبود وضعیت حمل و نقل شهری
تبلور عمل‌گرایی با احداث زیرگذر شهید سید مصطفی علمدار در صد روز
اخبار شهرداري ساري در هفته گذشته
پروژه هاي در دست اجراي  شهرداري منطقه سه ساري
فعاليت هاي عمراني شهرداري منطقه دو ساري
میدان کارگر
اسکان همشهریان نیازمند
رادیو شهروند
شهروند خبرنگار
مجله شهروندی
چندرسانه ای
تجارب شهرهای موفق دنیا
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید